جشن تولد تم دارجشن تولد تم دار، تا این لحظه 4 سال و 10 ماه و 17 روز سن دارد

جشن تولد تم دار......✿◕ ‿ ◕✿

تولد 1 سالگی سبحان جون با تم کفشدوزک

    30آبان93  بالاخره من وبابا تونستیم  باکلی دوندگی آماده شیم براجمعه30آبان بعداز2هفته تاخیرموجه برای گل پسری تولد بگیریم برییم عکساباتوضیحات؛   تزیینات جشن توسط مامان طراحی بادوندگی های بابا؛قربون باباکه هرچی گفتم نه نگفت وهم پام بود بوووووووووس برابابای مهربون   لباسهای جشن پسریم   ریسه عکس پسری وساعت تولدشگفته شدنت که پنج شنبه 9:45بود میزتولد بالباس بیمارستان جیگروپاپوشهایی که مامانی عاشقه شونه وچیزای دیگر..... تقویم های درست شده توسط خودم برای بهترین پسردنیا ن...
20 آذر 1393