جشن تولد تم دار......✿◕ ‿ ◕✿

آموزش ساخت توپ کاغذی برای تزئین جشن ها

1- الگو را پرینت بگیرید، برای ساخت توپ کاغذی به 20 دایره نیاز دارید.     2- دایره ها را همراه با 3 شیار روی محیط دایره ببرید.   3- با کمک یک خط کش خطوط نقطه چین را نشانه گذاری کنید.   4- حال خطوط نقطه چین را تا بزنید.   5- اکنون 5 تا از این دایره ها را مانند شکل زیر به هم بچسبانید. می توانید مثلث ها را با تصاویر دلخواهتان تزئین کنید.   6- به سطح خارجی هر دایره یک دایره دیگر بچسبانید. تا حالا 10 دایره را استفاده کرده اید.   7- اکنون هر دو دایره را به وسیله یک دایره دیگر که بین آنها قرار می دهید به هم بچسبانید، دایره اول به دایر...
14 مرداد 1393

آموزش تصویری دانه برف کاغذی

    الگو را از اینجا دانلود کنید    شکل 4-1: یک کاغذ مربع شکل بردارید و  مانند شکل دو بار آن را از وسط تا بزنید. شکل 6-5: سپس تای قبلی را باز کنید و هر یک از لبه های کاغذ را با زاویه 60 درجه به سمت هم تا بزنید تا لب به لب هم قرار گیرند و شکلی شبیه موشک از پشت ایجاد شود. شکل 8-7: حال الگویی را که دانلود کرده بودید روی نوک موشک بچسبانید و آن را ببرید. اکنون آن را باز کنید و از دانه های برفی که خودتان درست کردید لذت ببرید.         تولد با تم فروزن ...
26 تير 1393