جشن تولد تم دار......✿◕ ‿ ◕✿

دانلود رایگان تزئینات تولد تم دار

کاردستی بالرین کاغذی

    الگوی دختر بالرین را با کلیک روی تصویر زیر دانلود کنید. سپس روی برگه A4 پرینت بگیرید، بعد روی خطوط نقطه چین برگه را تا بزنید و سپس اطراف تصویر را با قیچی ببرید.   حال یک کاغذ A4 دیگر بردارید و آن را به صورت مربع در آورید، سپس آن را 3 بار از وسط تا بزنید. سپس  مانند شکل زیر  با قیچی برش بزنید و آن را باز کنید. دامن زیبای دختر بالرین به شکل دانه برف آماده است. بسته به سلیقه خودتون می تونید با تغییر خطوط برش شکل های متفاوت و زیبایی را ایجاد کنید.   حال دامن را از وسط یک تا بزنید و با قیچی یک برش کوچک در وسط آن ایجاد کنید به حدی که بالرین داخل آن قرار گیرد، سپس تای بالرین و...
29 مهر 1393