جشن تولد تم دار......✿◕ ‿ ◕✿

دانلود رایگان تزئینات تولد تم دار

آموزش ساخت توپ کاغذی برای تزئین جشن ها

1- الگو را پرینت بگیرید، برای ساخت توپ کاغذی به 20 دایره نیاز دارید.     2- دایره ها را همراه با 3 شیار روی محیط دایره ببرید.   3- با کمک یک خط کش خطوط نقطه چین را نشانه گذاری کنید.   4- حال خطوط نقطه چین را تا بزنید.   5- اکنون 5 تا از این دایره ها را مانند شکل زیر به هم بچسبانید. می توانید مثلث ها را با تصاویر دلخواهتان تزئین کنید.   6- به سطح خارجی هر دایره یک دایره دیگر بچسبانید. تا حالا 10 دایره را استفاده کرده اید.   7- اکنون هر دو دایره را به وسیله یک دایره دیگر که بین آنها قرار می دهید به هم بچسبانید، دایره اول به دایر...
14 مرداد 1393